Mat & Dryck    Vi Följer   Reportage    Shop   


Tillbaka

Olika typer av jakt

I Sverige finns det olika sätt att bedriva jakt. Här kan du läsa om några av jaktformerna.

Pürschjakt (smygjakt)
En jaktform som kan bedrivas efter de flesta jaktbara arterna och som för att vara effektiv kräver goda kunskaper om jaktmarkens arrondering och de olika arternas vanor och rörelsemönster. Jakten bedrivs genom att smyga fram till lämpligt skottläge vid djurets daglega, känd betesplats eller liknande. Jakten bedrivs oftast med kulvapen men kan när lagen så tillåter även bedrivas med hagelvapen.

Vakjakt (vaktjakt)
Bedrivs i princip som pürschjakt/smygjakt men med skillnaden att jägaren sitter still utomhus eller i en vakkoja och väntar in djuret.

Klappjakt (drevjakt)
Är en jaktform där ett större eller mindre antal människor (drevkarlar) till fots driver viltet mot en passkedja av jägare. Denna jaktform kräver hög skyttedisciplin eftersom det ofta är många människor som rör sig i terrängen.

Jakt med drivande hund
Bedrivs med hundar som skallande förföljer i lugnt tempo mot passkytter som placerat sig vid kända viltväxlar. Kan med fördel även bedrivas som enmansjakt och då försöker hundföraren genom att lyssna på hundens turer komma i pass för drevdjuret.

Jakt med ställande hund
Nyttjas oftast vid älgjakt och vildsvinsjakt men fungerar ibland även på hjort. Hunden söker upp viltet och skallar när djuret står still eller rör sig långsamt, när djuret skenar skall hunden förfölja tyst och ha ett arbetssätt som återigen ställer viltet.

Jakt med bandhund
En effektiv men mindre använd jaktmetod där hunden i lugnt tempo leder föraren fram till viltet för skott, kan även med fördel användas med utplacerade passkyttar då viltet ofta går undan vid hundförarens ansmygning.

Jakt med stående hund
Bedrivs i huvudsak vid fågeljakt där hunden spårar upp fågeln och markerar tyst var fågeln trycker genom att stå och visa riktningen med nosen. Hundföraren/skytten avancerar fram och triggar hunden att mota upp fågeln för skott. Jaktformen används ibland även vid harjakt.

Jakt med stötande hund
En jaktform där hunden antingen tyst eller med skall stöter iväg viltet kortare sträckor. Jaktformen fungerar bäst i bruten terräng men kan med fördel nyttjas även i ren skogsterräng på mindre marker.

Jakt med attackerande hund
Denna jaktform får endast nyttjas vid eftersök på uppenbart skadat vilt, där syftet är att snabbast möjligt förkorta lidandet.

OBS! All jakt skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande så det är av yttersta vikt att hundar som används inte är för snabba och skarpa så att de stressar eller attackerar viltet.

Källa Jägarnas Riksförbund

Bild: Härkila